Ostatnie lata działalności naszej firmy były okresem wzmożonych działań związanych z rozbudową naszej oferty produktowej oraz poszerzeniem zakresu świadczonych usług. Naturalną konsekwencją tego procesu była potrzeba stworzenia odpowiedniej przestrzeni zarówno dla pracowników, jaki i odwiedzających nas Klientów.