Asysta UDT

Urządzenia podlegające pod Dozór Techniczny są dopuszczone do użytku po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej oraz przeprowadzeniu badania odbiorczego. Aby przystąpić do badania UDT konieczna jest rejestracja sprzętu oraz przygotowanie wymaganych dokumentów.

Dokumenty wymagane do UDT

– certyfikat pochodzenia,
– DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) – instrukcja obsługi wraz ze schematami układu hydraulicznego i elektrycznego,
– specyfikacja techniczna (uwzględniająca osprzęt dodatkowy, jeżeli występuje),
– wniosek o przeprowadzenie badania technicznego,
– wynik badania RESURS oraz badania rezystancji.

Zgłaszany sprzęt powinien posiadać również ważny przegląd konserwacyjny wykonany przez technika z odpowiednimi uprawnieniami.

Dozór techniczny zwykle wykonywany jest raz w roku, w przypadku niektórych urządzeń okres ten może być nieco dłuższy. Adnotacja o kolejnym badaniu znajduje się w wydawanej przez Urząd Dozoru Technicznego księdze rewizyjnej.

UDT zgłoszenie urządzenia

Zapewniamy pełne wsparcie w przygotowaniu wszelkich formalności związanych z procesem rejestracji urządzenia technicznego. Usługa ta dotyczy zarówno maszyn nowych, jak i używanych, zakupionych w kraju i za granicą. Dzięki umiejętnościom naszej kadry specjalistów i bogatemu zapleczu technicznemu mamy możliwość przygotowania Państwa urządzeń w taki sposób, aby bezproblemowo przeszły badania odbiorcze. Asystujemy także w trakcie samego badania.