Regulamin sklepu internetowe  stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym fltgrupa.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2. Sklep internetowy fltgrupa.pl(zwany dalej: „Sklepem”), o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest wyłącznie dla przedsiębiorców (dalej „Użytkowników”) pod adresem: https://fltgrupa.pl/sklep/  Właścicielem sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest FLT Grupa sp. z o.o.    ., z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1W, 51-361 Wilczyce NIP 8961422893, REGON 020432296

1.3. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające użytkownikom skuteczny kontakt to:

 • adres e-mail: [email protected]
 • telefon: 71 707 09 75
 • wiadomość na Instagramie i Facebooku

1.4. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.

1.5. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż wózków widłowych, magazynowych i paletowych oraz części zamiennych i akcesoriów (zwane dalej: „Produktami”).

Sklep umożliwia:

 • Pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,
 • Składanie zamówień (dalej: „Zamówienia”) przez Użytkowników (zwanych wówczas: „Kupującymi”),
 • Przeglądanie strony w wersji mobilnej dla Użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych.

1.6. W Regulaminie pod pojęciem „Przedsiębiorcy” rozumie się, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą, posiadająca zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2018 r. Prawo przedsiębiorców).

1.7. W celu złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu złożenia zamówienia.

1.8. Samo korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika żadnych opłat.

 

2. Zamówienia

2.1. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać przedsiębiorcy.

2.2. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, bez konieczności rejestracji w Sklepie.

2.3. Do złożenia zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.

Zamówienia muszą zawierać następujące dane:

 • Nazwę Użytkownika składającego zamówienie
 • Adres dostawy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Nazwę i ilość zamówionych Produktów
 • NIP
 • Wybrany sposób dostawy
 • Wybrany sposób płatności

2.4. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „złóż zamówienie”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.

2.5. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, Kupujący może dokonać zmiany telefonicznie bądź e-mailem lub całkowicie anulować Zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wysłane.

2.6. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość, zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Użytkownika.

2.7. Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową.

2.8. Sprzedający może wstrzymać przyjęcie Zamówienia w sytuacji wątpliwości, co do prawdziwości, bądź rzetelności wskazanych przez Kupującego danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

2.9. W przypadku braku dostępności produktów uwzględnionych w zamówieniu Sprzedający poinformuje Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia i uzgodni z nim sposób zwrotu uiszczonej kwoty. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności produktów, Sprzedający poinformuje Kupującego o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia telefonicznie bądź w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

2.10. Na życzenie Kupującego, określone przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, Sprzedający po zaksięgowaniu wpłaty na swoim koncie, dostarczy Kupującemu fakturę VAT – w paczce lub mailem.

2.11. Kupujący opcjonalnie może wprowadzić uwagi do swojego Zamówienia.

2.12. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

 

3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Dostępna jest również opcja zmiany waluty na dolar amerykański (USD) lub euro (EUR). Podane w sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt Zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku: „złóż zamówienie”.

Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty online:

 • Przelewy24
 • Raty dla Firm
 • Leasing
 • Przedpłata na podstawie faktury proforma
 • Przelew terminowy dla stałych i zarejestrowanych Klientów firmowych

3.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem strony przelewy24.pl

3.3. Płatność za zamówione Produkty powinna być dokonana przez Użytkownika w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy.

3.4. Sprzedający dostarcza wraz z Produktem fakturę VAT.

3.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Punkt ten nie dotyczy Zamówień będących w trakcie realizacji.

 

4. Dostawa

4.1. Dostawa odbywa się na terenie Polski, jak również do krajów Unii Europejskiej. Możliwa jest wysyłka do krajów spoza Unii Europejskiej, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym kosztów dostawy.

4.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu jego potwierdzenia. Na potwierdzeniu zamówienia określony jest przewidywany termin dostawy lub odbioru. Dostępność podana na karcie produktu jest orientacyjna i określa ilość dni roboczych potrzebnych na realizację zamówienia. Rzeczywisty termin realizacji zamówienia może różnić się w zależności od zamawianej ilości produktów, formy płatności oraz sposobu dostawy.

4.3. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.4. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, InPost lub do paczkomatów oraz transportem drogowym.

4.5. W przypadku niektórych wysyłek zagranicznych, przewoźnikiem może być inna firma kurierska, niż ta wymieniona w punkcie 4.4., a czas realizacji Zamówienia może być wydłużony.

Koszty dostawy na terenie Polski ustalane są w zależności od wartości zamówienia netto według poniższej tabeli:

Wartość netto zamówienia Koszt dostawy netto Koszt dostawy brutto
od 0 do 100 PLN 15 PLN 18,45 PLN
powyżej 100 do 400 PLN 25 PLN 30,75 PLN
powyżej 400 do 900 PLN 75 PLN 92,25 PLN
powyżej 900 do 1500 PLN 130 PLN 159,90 PLN
powyżej 1500 do 2000 PLN 180 PLN 221,40 PLN
powyżej 2000 do 5000 PLN 250 PLN 307,50 PLN
powyżej 5000 do 10000 PLN 300 PLN 369,00 PLN
powyżej 10000 PLN 0 PLN 0 PLN

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów dostawy w następujących przypadkach:

 • Dostawa w różne punkty odbioru.
 • Kilka dostaw w różnych terminach.
 • Specjalne promocje.

4.6. Duże gabaryty przesyłki będą wycenianie indywidualnie.

4.7. Możliwy jest także bezpłatny odbiór zamówienia przez Klienta w siedzibie spółki FLT GRUPA w Wilczycach koło Wrocławia ul. Wrocławska 1W, 51-361 Wilczyce

 

5. Czas realizacji zamówienia

Formy dostawy w sklepie:

Przesyłka kurierska – w większości przypadków czas dostawy wynosi do 48h (w dni robocze), w nadzwyczajnych sytuacjach może ulec wydłużeniu (np. okresy świąteczne, awaria samochodu przewoźnika itp.). Stan realizacji dostawy można śledzić bezpośrednio na stronie przewoźnika po otrzymaniu od nas nr przesyłki.

Transport samochodowy – 2  do 5 dni roboczych od momentu zlecenia (np. po dokonaniu płatności). W przypadku zakupu urządzeń używanych transport jest uzgadniany z Kupującym indywidualnie

Odbiór własny w siedzibie spółki – po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

5.1. Forma dostawy zależy od ilości oraz gabarytów zakupionych produktów. Produkty o statusie dostępności „Towar w magazynie”, kwalifikujące się do wysyłki kurierskiej

5.2. Informacja o dostępności towaru (czasie realizacji) nie stanowi oferty lub elementu oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

6. Zwrot

6.1. Kupujący może tylko i wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez Sprzedawcę dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru.

6.2. W przypadku zwrotu/wymiany towaru lub rezygnacji z zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia.

6.3. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.

6.4. Jeśli wysłany produkt nie został odebrany przez Kupującego, to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość obciążenia Kupującego kosztami transportu.

 

7. Reklamacja

7.1. Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje produkty chyba, że w opisie produktu jest gwarancja uwzględniona.

Zakupiony produkt podlega reklamacji do dwóch lat od dnia jego otrzymania, jeżeli zostanie stwierdzona:

 • wada
 • niekompletność,
 • niezgodność z opisem.

7.2. Produkt może także zostać poddany reklamacji, jeżeli nie spełnia oczekiwań Kupującego na skutek wady powstałej podczas produkcji. Producent, w takiej sytuacji może bezpłatnie naprawić szkodę, wymienić Produkt, bądź zwrócić pieniądze – według uznania.

7.3. Gwarancją nie są objęte Produkty, które zostały uszkodzone w trakcie nieprawidłowej konserwacji, zaniedbania, zwykłego zużycia, a także procesów naturalnych na skutek dłuższego użytkowania.

Reklamacja nie wymaga zachowania specjalnej formy, natomiast powinna zawierać:

 • Dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika
 • Oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja
 • Uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość Produktu

7.4. Produkt wraz z reklamacją należy odesłać na adres Sprzedającego

7.5. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.

7.6. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

7.7. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

7.8. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

 

8. Przetwarzanie danych osobowych

8.1. W celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego, które Kupujący podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu.

9.2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

9.3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klupującym rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego

9.5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.01.2023 roku.