Maszt do wózka widłowego jest teleskopowy i składa się z 2 lub 3 sekcji. Jedna sekcja wewnętrzna jest podnoszona w stosunku do sekcji zewnętrznej, co pozwala uzyskać żądaną wysokość podnoszenia przenoszonego ładunku.

Co należy wziąć pod uwagę masztu do wózka widłowego?

Przy wyborze wózka widłowego należy wziąć pod uwagę wiele parametrów – udźwig, wysokość podnoszenia, rodzaj stosowanego osprzętu, parametry korytarzy między towarami, manewrowanie ładunkami w ciężarówkach itp. Mają one bezpośredni wpływ na rodzaj masztu wymaganego do wykonania danego zadania.

Pytania odnośnie masztu do wózków widłowych?

Wyślij zapytanie bezpośrednio na [email protected]

Jak wybrać właściwy maszt maszt do wózka widłowego

Każdy typ masztu do wózka widłowego jest stosowany w określonych warunkach pracy. Jeżeli nie ma szczególnych trudności z wysokością stropów, przejściem lub prace planowane są na zewnątrz, to w takiej sytuacji doskonale sprawdza się prosty maszt dwusekcyjny Duplex. Jeżeli ładunek będzie przemieszczany w ciężarówkach, wagonach, niskich pomieszczeniach, warto zastosować maszt dwusekcyjny z wolnym skokiem. Jeśli wózek widłowy ma być używany na dość dużych wysokościach, ale musi przejeżdżać przez wąskie przejścia lub bramy, właściwym wyborem jest maszt 3-sekcyjny Triplex.

Jak zainstalować nowy maszt na urządzeniach magazynowych?

Użyj innego urządzenia podnoszącego (można użyć drugiego wózka widłowego lub wózka wysokiego składowania). Zamocować demontowany maszt na dźwigu tak, aby nie chybotał się po demontażu.

Następnie należy usunąć wszystkie elementy złączne, śruby i rury. Rury należy uszczelnić za pomocą specjalnych zatyczek. Zdemontowany maszt należy lekko unieść, a naprawiany wózek widłowy odsunąć. Zadanie to zajmuje kilka godzin, dlatego należy upewnić się, że drugi podnośnik jest w stanie udźwignąć ciężar demontowanego urządzenia.

Należy ostrożnie umieścić maszt do wózka widłowego na przygotowanych paletach. W żadnym wypadku pod maszt podczas opuszczania konstrukcji nie powinny wchodzić osoby inne niż brygadzista z boku nadzorujący opuszczanie.

Pytania odnośnie masztu do wózków widłowych?

Zadzwoń do nas +48 71 707 09 75