Kwestie dotyczące serwisu wózków widłowych nie zależą od właściciela przedsiębiorstwa, w których są one używane – regulują je, i to dość precyzyjnie, przepisy prawa. Dobrze znać obowiązki wynikające z posiadania tych urządzeń – nie tylko po to, żeby pomyślnie przechodzić kontrole, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa. 

Chciałbyś wykonać serwis widlaka elektrycznego z FLT?

Wyślij zapytanie bezpośrednio na [email protected]

Przeglądy wózków widłowych elektrycznych – trzy podstawowe rodzaje

Wózki widłowe muszą być poddawane trzem rodzajom przeglądów: 

– codziennym – wykonuje je każdy z operatorów wózka, zarówno przed rozpoczęciem pracy na nim, jak i po zakończeniu dnia. Pozwala to szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości, a także uzupełniać poziom paliwa; 

– konserwacyjnym – te wykonywane są już nie przez operatorów, a przez konserwatorów wózków, posiadających specjalne uprawnienia. Każdy producent wózka daje pewne wytyczne co do tego, jak często należy wykonywać taki przegląd, ale jednocześnie określa je prawo. Polskie przepisy stanowią, że w przypadku wózków z pełnym dozorem technicznym należy dokonywać go co 30 dni, a w przypadku wózków z ograniczonym dozorem – co 60 dni; 

Serwis wózków widłowych elektrycznych

– okresowym – to przegląd wykonywany raz do roku (w przypadku wózków z pełnym dozorem) przez urzędników Urzędu Dozoru Technicznego, którzy sprawdzają nie tylko stan wózka, ale też jego dokumentację i mogą wycofać sprzęt z użytkowania jeśli zagraża bezpieczeństwu.

Wymagane są również dodatkowe przeglądy, niezależne od wcześniej wspomnianych terminów, jeśli wózek przeszedł awarię.

Serwis wózków widłowych elektrycznych – jak często go wykonywać? 

Częstotliwość serwisów konserwacyjnych zależy przede wszystkim od tego z jakim typem wózka elektrycznego mamy do czynienia. Wspomniany wcześniej pełny dozór techniczny, czyli serwis co 30 dni dotyczy:

– wózków z mechanicznym napędem podnoszenia, wyposażonych w fotel lub podest dla operatora, 

– wózki widłowe, które podnoszą osobę obsługującą razem z ładunkiem, 

– wózki widłowe z wysięgnikiem. 

Serwis co 60 dni dotyczy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, zarówno tych zdalnie sterowanych spoza pojazdu, jak i prowadzonych.

Naprawa wózków widłowych elektrycznych

Gdzie wykonać serwis wózków widłowych elektrycznych? Zapraszamy do FLT Grupa

Serwis konserwacyjny wózków widłowych elektrycznych najlepiej u autoryzowanego przedstawiciela producenta, jakim jest FLT Grupa. Posiadamy specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnostyki oraz wystawiamy pełną dokumentację przeprowadzonego serwisu. 

 

Jesteś zainteresowany serwisem wózka widłowego elektrycznego przez FLT

Zadzwoń do nas +48 71 707 09 75