Wyszukiwarki ofert pracy obfitują w ogłoszenia na stanowisko operatora wózka widłowego. Nic dziwnego, urządzenia te wykorzystywane są na szeroką skalę w wielu branżach, a zwłaszcza tych związanych z logistyką, transportem i handlem. Ich rozwój pociąga za sobą wzrost powierzchni magazynowych, a to z kolei wiąże się z większą liczbą pracowników zatrudnianych w charakterze magazynierów lub operatorów wózków widłowych. Stąd przekonanie, że pracy w tym zawodzie nie zabraknie, a wręcz będzie więcej. Poniższy artykuł przybliży Ci profil zawodu operatora wózka widłowego.

Wymagania na stanowisku operatora wózka widłowego

Aby zostać operatorem wózka widłowego należy mieć ukończone 18 lat, posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe i uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. Pracownik jest dopuszczony do obsługi wózka widłowego po odpowiednim przeszkoleniu w zakładzie pracy lub ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu UDT. Osoba ubiegająca się o tego typu pracę musi też posiadać podstawową wiedzę z budowy wózka widłowego i umiejętność oceny sprawności jego poszczególnych układów mechanicznych. Potrzebna jest również znajomość zasad BHP, umiejętność odczytywania systemu sygnalizacji i urządzeń pomiarowych wózka. W obsłudze tego typu urządzeń mamy do czynienia z licznymi manewrami, dlatego kierowcy powinni wykazywać się doskonałą precyzją i koordynacją.

W pracy operatora wózka widłowego poza wymaganymi kwalifikacjami istotne są kompetencje miękkie i odpowiednie cechy charakteru. Od osób ubiegających się o to stanowisko oczekuje się wyobraźni i zdolności przewidywania zagrożeń. Na operatorze ciąży odpowiedzialność nie tylko za decyzje podjęte przez siebie, ale także innych osób. Pełna koncentracja, refleks oraz wysoka odporność na stres i trudne warunki pracy to bardzo pożądane cechy na tym stanowisku.

Obowiązki operatora wózka widłowego

Praca operatora wózka widłowego polega nie tylko na transportowaniu i rozładunku towarów. Bardzo ważną czynnością jest codzienna kontrola stanu technicznego pojazdu, a w przypadku wykrycia usterki lub niedziałających mechanizmów – odpowiednia reakcja. Operator może być zobowiązany do drobnych prac konserwatorskich, takich jak na przykład: uzupełnienie poziomu oleju, sprawdzenie szczelności instalacji i wymiana butli z gazem w przypadku wózków zasilanych LPG, oględziny stanu baterii w urządzeniach z napędem elektrycznym. Kontrola dzienna i rutynowe przeglądy to kluczowe aspekty obowiązków operatora od których zależy sprawność maszyny, efektywność pracy, a przede wszystkim bezpieczeństwo pracujących w zakładzie osób.

Do obowiązków operatora należy załadunek i rozładunek, transport i składowanie towarów oraz drobne czynności magazynowe. Kolejnym zadaniem jest uzupełnianie Dziennika konserwacji wózka widłowego oraz Księgi rewizyjnej. Należy jednak pamiętać, że zakres obowiązków operatora wózka widłowego zależy od indywidualnych ustaleń z pracodawcą i umowy, jaką z nim zawarł.

Warunki pracy operatora wózka widłowego

W związku z tym, że wózki widłowe są wykorzystywane w wielu branżach, operatorzy muszą liczyć się z pracą w różnych warunkach. W większości przypadków mamy do czynienia z pracą zmianową. W zależności od charakteru działalności przedsiębiorstwa operatorzy mogą poruszać się w przestrzeni zamkniętej i/lub otwartej i wówczas muszą być przygotowani do pracy w różnych warunkach atmosferycznych.

Ile zarabia operator wózka widłowego?

Wiele czynników ma wpływ na wysokość wynagrodzenia operatora wózka widłowego. Przede wszystkim zależy ono od miejsca wykonywania pracy oraz wielkości i kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. Znaczenie mają też staż pracy, wykształcenie oraz faktyczny zakres obowiązków. Obecnie średnia zarobków na tym stanowisku wynosi 3680 zł brutto. W większości przypadków jednak można liczyć na dodatkowe premie i benefity, jak na przykład ubezpieczenia na życie i NNW, świadczenia socjalne, kursy i szkolenia, dostęp do prywatnej opieki medyczne.

Podsumowanie

Praca operatora wózka widłowego nie należy do najłatwiejszych. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością, wymaga stałego skupienia, zdolności przewidywania i podejmowania natychmiastowych decyzji w celu uniknięcia wypadku lub uszkodzenia towaru. Dlatego wykwalifikowany i doświadczony pracownik jest na wagę złota. Zarobki na tym stanowisku cały czas rosną, a w związku z rozwojem handlu i przemysłu w Polsce – pracy przybywa.