Resurs

Użytkownicy urządzeń transportu bliskiego mają prawny obowiązek odtworzenia historii eksploatacji poszczególnych pojazdów w celu oceny ich stanu technicznego. Wymóg ten nakłada nowelizacja do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. Przepisy wprowadzają pojęcie resursu, który wyznacza okres zdolności użytkowej urządzenia. Przyjmuje się, że w tym czasie ma ono spełniać warunki bezpiecznej i wydajnej eksploatacji. Najprościej ujmując – obliczenie resursu daje nam informacje czy pojazd może być dopuszczony do użytku, czy powinien zostać zmodernizowany, czy w ogóle wycofany z obiegu.

Oblicza się go na podstawie:
– danych technicznych określonych przez producenta,
– liczby wykonanych lub szacowanych cykli pracy,
– aktualnego stanu technicznego urządzenia,
– specyfikacji rzeczywistych warunków użytkowania / eksploatacji

Resurs UTB wykonuje się dla maszyn używanych, starszych niż rok. Jego poprawne wyliczenie wymaga prowadzenia bieżącego rejestru warunków eksploatacji z uwzględnieniem poszczególnych mechanizmów, ponieważ każdy z nich może osiągnąć resurs w innym terminie. Prognozowany okres zdolności użytkowej jest również wymagany przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego przed okresowym przeglądem maszyny i dopuszczeniem jej do eksploatacji.

W przypadku braku dostępu do dokumentacji urządzenia z przyczyn niezależnych od eksploatującego, ustawodawca dopuszcza możliwość oszacowania resursu na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.

Osiągniecie przez pojazd resursu nie jest jednoznaczne z wyłączeniem go z eksploatacji. Należy wówczas przeprowadzić przegląd specjalny, w ramach którego dokonywany jest szczegółowy audyt poszczególnych parametrów i funkcji urządzenia. Na jego podstawie zalecane są niezbędne działania serwisowe mające przywrócić urządzenie do ponownego funkcjonowania. Wówczas resurs jest naliczany od początku.

Błędnie oszacowany resurs może zaniżyć lub zawyżyć okres zdolności użytkowej urządzenia. Zaniżony wynik może generować niepotrzebne koszty związane z przedwczesną modernizacją maszyny. Zawyżony – to niebezpieczeństwo eksploatowania sprzętu narażonego na awarię, czego skutkiem mogą być konsekwencje prawne. W dodatku modele poszczególnych urządzeń różnią się też od siebie natężeniem pracy oraz okresem żywotności. Dlatego warto powierzyć wykonanie tej usługi wykwalifikowanym specjalistom posiadającym wiedzę w zakresie specyfiki urządzeń transportu bliskiego oraz ich konserwacji.

Wykonujemy usługę obliczania resursu, przeglądu specjalnego oraz wszelkich napraw związanych z przywróceniem urządzenia transportu bliskiego do ponownej eksploatacji.

Treść rozporządzenia: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2176