Prowadzimy sprzedaż wózków widłowych na terenie całego woj. podkarpackiego

Wózki jezdniowe podnośnikowe to niezwykle pomocne człowiekowi maszyny. Wózki widłowe to konieczność w każdym poważnym zakładzie pracy, gdzie trzeba coś ciężkiego rozładować, przemieścić, podnieść, czy zmagazynować  Są one bardzo rozpowszechnione we wszystkich regionach naszego kraju, wózki widłowe podkarpackie. Jeżeli przedsiębiorstwo nie potrzebuje wózka na stałe, wówczas do dyspozycji ma rozbudowaną sieć wypożyczalni, wynajem wózków widłowych podkarpackie, które oferują wynajem krótko i długoterminowy, a nawet proponują wózki wraz z operatorem. Specjaliści z wypożyczalni udzielają wszechstronnego wsparcia, oraz często zajmują się pełnym serwisem wózków. Korzystanie z wynajmu jest wygodne i ma dużo zalet, a firmy świadczące takie usługi są bardzo elastyczne i przyjazne klientom.

Zobacz wózki widłowe używane w ofercie FLT:

Sprawdź dostępne wózki widłowe w naszym SKLEPIE ONLINE

Te jakże popularne i wszechobecne, kochane przez wszystkich widlaki to skomplikowane, zbudowane z wielu zespołów maszyny. Mechanizmy sterowania i jazdy wymagają rozległej wiedzy z dziedziny napędów maszyn i elektroniki. W mechanizmach podnoszenia, wychyłu masztu i zmiany wysięgu, do ich napędu wykorzystywane są złożone układy hydrauliczne i mechanizmy kinematyczne. Ich konserwacja i naprawa musi być przeprowadzana przez uprawnione osoby. Wszelkie nieprawidłowości w obsłudze, zagrożone są grzywną lub nawet ograniczeniem wolności osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.

Wózki widłowe wyposażone są w różne mechaniczne i elektryczne układy zabezpieczające. Oprócz uprawnień i specjalistycznej wiedzy, wykonywanie konserwacji wózków widłowych wymaga dodatkowo posiadania i znajomości używania przyrządów pomiarowo-kontrolnych. Na szczęście w dzisiejszych czasach, nie można narzekać na brak specjalistycznych firm zajmujących się profesjonalną obsługą klientów użytkujących widlaki, nasz serwis wózków widłowych podkarpackie zajmuje się kompleksowo wózkami widłowymi – ich wynajmem, serwisem, naprawą oraz sprzedażą.

Bezpieczne użytkowanie wózków widłowych

Użytkowanie wózków widłowych w zakładzie pracy to ciągła współpraca na styku > użytkownik – konserwator – dozór techniczny. Czynności konserwacyjne wymagają instrukcji konserwacji, oraz wiedzy z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Właściwe utrzymanie wózków w jak najlepszej sprawności, przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa ich użytkowania, a tym samym do ograniczenia ilości nieszczęśliwych wypadków przy pracy. Wózki widłowe zostały tak zaprojektowane, aby same w sobie były maszynami bezpiecznymi w eksploatacji. Analiza zaistniałych awarii i wypadków wskazuje, że w większości przypadków ich przyczyną były błędy lub niestosowanie się operatorów do instrukcji obsługi, czyli winę ponosi czynnik ludzki. Należy o tym pamiętać i podczas pracy opierać się na zasadach BHP, oraz używać wyobraźni w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zaistnienia wypadku.

Podnośniki widłowe to współczesne woły robocze do ciężkiej pracy

Tak spalinowe jak i elektryczne, podnośniki widłowe wszelkiego typu i o różnym przeznaczeniu, są na co dzień wykorzystywane niemal bez przerwy. Te maszyny pracują bardzo ciężko, więc co zrozumiałe narażone są na wszelkiego rodzaju awarie. Czasem przytrafia się coś błahego, ale często dochodzi do uszkodzeń, które wykluczają wózek z użytkowania. W takich sytuacjach do akcji wkraczają brygady naprawcze z uprawnieniami – i tu pojawia się nasz serwis wózków widłowych podkarpackie. Naprawa jest przeprowadzona sprawnie i szybko, ponieważ maszyna musi jak najprędzej wrócić do pracy, wszelkie przestoje mogą oznaczać straty finansowe.

Najczęściej spotykane usterki podczas eksploatacji wózków widłowych

 • Przewody hydrauliczne –  wycieki na zakuciach, przetarcia mechaniczne, korozja, uszkodzenia gwintów
 • Cylindry pochylania – uszkodzenia gładzi tulei, uszkodzenia gładzi tłoczysk, przecieki zewnętrzne i wewnętrzne, uszkodzenia gwintów, wypracowane łożyska przegubowe
 • Cylindry podnoszenia –  wygięcie tłoczyska, uszkodzenia gładzi tłoczyska, lub tulei cylindra, przecieki zewnętrzne
 • Cylinder osi skrętnej – wypracowane łożyska, wygięcie tłoczyska, uszkodzenie gładzi tłoczyska, wyrwanie ucha
 • Maszt – wytarcie prowadnic, zużycie bieżni i łożysk, rozciągnięcia łańcuchów i cięgien, wytarcie elementów kotwiczących masztu, rozgięcie półek i płetw profili
 • Karetka – zagięcia belek nośnych, wyszczerbienia lub wytarcia profili gniazd zamka
 • Zęby wideł – wytarcie powierzchni roboczej, rozgięcie kąta zębów wideł, wypracowane lub zniszczone zamki i zatrzaski
 • Serwomechanizm hamulcowy – uszkodzenia korpusu, wycieki zewnętrzne
 • Oś skrętna – luzy poprzeczne sworznia zwrotnicy, rozwalcowane otwory sworzni zwrotnic, wytarte czopy zawieszenia osi, wypracowane łożyska przegubowe, rozgięte ramiona korpusu
 • Układ hamulcowy – wycieki z pomp i cylinderków, zużyte okładziny szczęk
 • Przekładnie – wypracowane wielowypusty, wycieki w okolicach piast kół, zużycie okładzin elementów sprzęgłowych
 • Instalacja hydrauliczna – spadek wydajności pompy, wycieki zewnętrzne, przecieki wewnętrzne
 • Układ kierowniczy – nadmierne luzy, wycieki
 • Instalacja gazowa – zatykanie filtrów i instalacji, starzenie się reduktora, nieszczelności przewodów i złączy
 • Silnik – przedmuchy kompresji, wycieki, spadek kompresji
 • Drążki, linki, cięgna – uszkodzenia zaczepów i gwintów, przetarcia, korozja
 • Instalacja elektryczna – uszkodzenia i korozja złączy, zużycie akumulatora
 • Rama wózka – korozja, pęknięcia, wygięcia, wypracowania gniazd mocowania zespołów
 • Felgi kół – rozbicia gniazd nakrętek, pęknięcia, zagięcia krawędzi
 • Krata ochronna i daszek operatora – wygięcia i spękania, uszkodzone punkty mocowań

Zagrożenia występujące przy pracach konserwacyjnych wózków widłowych

Jeżeli stan techniczny, lub stopień zużycia podzespołów przekroczy dopuszczalne wielkości, to należy wyłączyć wózek z eksploatacji. Wszelkie czynności obsługowe i konserwacyjne niosą ze sobą wiele niebezpieczeństw natury mechanicznej, elektrycznej, spowodowanych temperaturą, oraz błędów montażowych i różnych innych. Konserwator podczas pracy przy wózkach jest w stanie wyeliminować wiele z tych zagrożeń, jeżeli jest wypoczęty, pracuje bez pośpiechu, w odpowiednich pomieszczeniach, właściwie wentylowanych i oświetlonych. Zastosowanie tych zasad w praktyce wygląda różnie, ale wydaje się, że kultura pracy mechaników systematycznie wzrasta.

Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie obsługi wózków doświadczonym fachowcom, którzy znają się na rzeczy, serwis wózków widłowych podkarpackie. Takie postępowanie minimalizuje kłopoty klienta i maksymalizuje jego samopoczucie w postaci tzw. spokojnej głowy. Jeżeli dany zakład użytkuje wózki pochodzące z wypożyczalni, wynajem wózków widłowych podkarpackie, to nie musi martwić się serwisowaniem. Wszelkimi certyfikatami czy dopuszczeniem wózka do pracy, zajmuje się firma usługowa wynajmująca maszynę.

Wysoka użyteczność wózków widłowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe to maszyny niezwykle pożyteczne i bezpieczne, pod warunkiem że są odpowiednio serwisowane i obsługiwane przez dobrze wyszkolonych operatorów. Ważne jest także środowisko, w którym się poruszają i pracują widlaki. Zawsze należy pamiętać o zasadach BHP i posiadać zdolność przewidywania. Nieszczęścia mogą się zdarzyć z powodu różnych niebezpiecznych działań, wynikłych ze specyfiki funkcjonowania danego zakładu pracy. Jak już była mowa, przyczyną ogromnej większości nieszczęśliwych wypadków jest nieprzemyślane postępowanie człowieka podczas pracy z wózkami wszelkiego typu.

Wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu

Wózek widłowy jest urządzeniem technicznym, w którym niekontrolowane wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej, może stworzyć poważne zagrożenia. W wyniku nieodpowiedzialnego postępowania, zagrożone może być mienie i środowisko, a także zdrowie i życie ludzkie. Dlatego też wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu, który jest wykonywany przez jednostki takie jak np. Urząd Dozoru Technicznego. UDT jest instytucją państwową działającą w Polsce od bardzo dawna. Zajmuje się zapewnianiem bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych, organizuje szkolenia i egzaminuje operatorów maszyn. UDT jest władny wstrzymywać eksploatację urządzeń. Wszelkie nieprawidłowości w użytkowaniu wózków zagrożone są karą grzywny lub ograniczenia wolności.