Przeglądy konserwacyjne

Wykorzystywanie w działalności przedsiębiorstw urządzeń transportu bliskiego wiąże się z obowiązkiem utrzymania ich w prawidłowym stanie technicznym. Regularna, rzetelna konserwacja to nie tylko wymóg Urzędu Dozoru Technicznego, ale także kwestia bezpieczeństwa, efektywności pracy i dłuższej żywotności urządzenia. Zarówno nowe, jak i używane urządzenia wymagają fachowych przeglądów bez względu na częstotliwość ich użytkowania. Okresowe sprawdzanie kondycji wózka widłowego i bieżące usuwanie ewentualnych usterek gwarantuje ciągłość procesów produkcji, dystrybucji i magazynowania.

Aby urządzenie mogło zostać dopuszczone do dalszej eksploatacji należy przeprowadzić kontrolę:
– poziomu zużycia opon,
– stanu i zużycia wideł oraz łańcuchów,
– sprawności układu kierowniczego i hamulcowego,
– szczelności układu hydraulicznego,
– dla wózków elektrycznych – baterii trakcyjnych,
– dla wózków zasilanych gazem – szczelności instalacji LPG,
– sprawności sygnalizacji dźwiękowej,
– sprawnego działania oświetlenia pojazdu,
– właściwego oznakowania pojazdu zgodnie z wymogami UDT,
– sprawności masztu
Ponadto w trakcie przeglądu jest sprawdzana dokumentacja techniczna wózka.

Czynności konserwacyjne są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem terminów wynikających z rozporządzenia. Dysponujemy zapleczem technicznym z szybkim dostępem do części zamiennych. W przypadku napraw wymagających większych nakładów pracy i czasu oferujemy sprzęt zastępczy. Wykonujemy konserwację wózków w ramach stałej umowy, a także z doraźnej potrzeby klienta. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani serwisanci z wieloletnim doświadczeniem.