Wózki widłowe to pojazdy z napędem silnikowym, które znajdują szerokie zastosowanie w magazynach, wielkopowierzchniowych sklepach, fabrykach i portach. Znacząco ułatwiają prace rozładunkowe, ponieważ umożliwiają przewożenie towarów o bardzo dużej masie – nawet do kilkudziesięciu ton! Układ sterowania wózkiem przypomina ten znany z samochodów, jednak każdy, kto chce zostać operatorem wózków widłowych, musi przejść specjalistyczne szkolenie, podczas którego nabędzie wiedzę i umiejętności, uprawniające do sterowania tym pojazdem.

Jak wygląda kurs na wózki widłowe?

Szkolenie na wózki widłowe może odbyć każda pełnoletnia osoba, która ukończyła przynajmniej szkołę podstawową. Uczestnikami często są osoby poszukujące swojej pierwszej  pracy, która zapewni im stabilność finansową, jednak wśród kursantów pojawiają się również osoby, które zdecydowały się przebranżowić. Wiele osób decyduje się na kurs, planując wyjazd za granicę – to przydatna kwalifikacja, która ułatwia znalezienie pracy w obcym kraju. Kurs na wózki widłowe składa się z dwóch części:

  • Część teoretyczna – uczestnik poznaje budowę i działanie wózków widłowych i uczy się zasad kierowania pojazdem. Ponadto, w tej części omówione są także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas trwania: około 25 godzin.
  • Część praktyczna – kursant, po nabyciu wiedzy teoretycznej zasiada za kierownicą wózka widłowego i uczy się sposobów manewrowania pojazdem. Czas trwania: około 10 godzin.

Według Urzędu Dozoru Technicznego – instytucji, która reguluje kwestie związane z programami szkoleń dotyczących obsługi urządzeń technicznych, szkolenie na wózki widłowe powinno trwać łącznie 35 godzin. Przewiduje się także opcjonalnie 4 godziny dodatkowe, w ramach Programu Uzupełniającego.

Ile kosztuje szkolenie na operatora wózka widłowego?

Kursy na wózki widłowe można podzielić na 3 różne kategorie, a cena szkolenia będzie się różnić w zależności od tego, którą kategorię wybierzesz. Możesz wybrać:

  • I WJO – obejmuje naukę obsługi wszystkich wózków podnośnikowych, w tym również urządzeń specjalizowanych ze zmiennym wysięgnikiem lub podnoszących ładunek do góry wraz z operatem. Koszt zdobycie uprawnień mieści się w zakresie od 1000 do 1300 zł.
  • II WHO – najczęściej wybierana kategoria, która dotyczy wszystkich wózków podnośnikowych, z wykluczeniem urządzeń specjalistycznych. Cena tego kursu wynosi od 500 do 800 zł.
  • III WJO – osoby odbywające ten kurs nabędą uprawnienia na wózki widłowe jezdniowe podnośnikowe i zdalnie sterowane. Cena szkolenia nie powinna przekroczyć 500 zł, ale osoby po odbyciu III WJO nie mogą obsługiwać kursów z wyższych kategorii.

Ponadto, wśród programów Unii Europejskiej można znaleźć dofinansowania, które pokrywają nawet 80% szkolenia.

Kto może szkolić operatorów wózków widłowych?

Kto może szkolić na wózki widłowe? Wszystkie ośrodki szkolenia zawodowego oraz firmy szkoleniowe, które uzgodniły swój program szkolenia z Urzędem Dozoru Technicznego. Drugim sposobem zdobycia uprawnień jest przeszkolenie przez pracodawcę przed przyjęciem do pracy, jednak takie uprawnienia są ważne jedynie w zakładzie pracy, który przeprowadził szkolenie na wózki widłowe. W przypadku zmiany pracy tracą swoją prawomocność.

Kto przeprowadza egzamin na wózki widłowe?

Jeśli zdecydujesz się odbyć kurs na wózki widłowe w uprawnionym ośrodku lub firmie szkoleniowej, uzyskasz uprawnienia długoterminowe. W tym celu, po ukończeniu szkolenia należy odbyć egzamin, który przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego.