Jakie warunki trzeba spełnić, by móc rozpocząć prace w zawodzie technika serwisu wózków widłowych? Wśród wymagań, co do techników serwisu wózków widłowych można wymienić konieczność prawa jazdy kategorii B, a także sprawne posługiwanie się komputerem. Dobrze, jeśli kandydat ukończył kierunek z obszaru elektrotechniki. Posiadanie podstawowej wiedzy z tego zakresu może okazać się niezbędne. Istotne jest również jego zamiłowanie i szczere zainteresowanie kwestiami technicznymi z obszaru mechaniki, czy elektroniki.

Dużym atutem młodszego specjalisty jest posiadanie wcześniejszego doświadczenia w pracy, jako mechanik w serwisie samochodowym, czy elektromechanik, albo nabycie umiejętności z zakresu naprawy maszyn. Konieczna jest również znajomość odpowiednich przepisów. Wśród kompetencji, które bez wątpienia przydadzą się do pracy w tym zawodzie, można wymienić m.in.

 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • cierpliwość, 
 • dokładność,
 • odpowiednią operatywność,
 • umiejętność logicznego myślenia i łatwość w przyswajaniu nowej wiedzy z zakresu mechaniki

Nie bez znaczenia jest również odpowiedni stan zdrowia pozwalający na wykonywanie swoich obowiązków służbowych.

Technik serwisu wózków widłowych – jak wygląda praca w tym zawodzie?

Technik serwisu wózków widłowych zajmuje się przede wszystkim samodzielnym wykonywaniem napraw oraz konserwacji urządzeń, jakimi są wózki widłowe. W jego zawodzie istotne jest również wykonywanie właściwej diagnostyki. Ponadto czasami monitorowanie i naprawa może dotyczyć również innego sprzętu. Taka osoba odpowiada ocenę za stanu techniczny, sprawność, poziomu zużycia, a także prawidłowego funkcjonowania wózka widłowego. W przypadku przeprowadzonej wcześniej naprawy należy przeprowadzić po niej odpowiednią próbę pozwalającą ocenić, czy urządzenie działa prawidłowo. Ponadto do jego obowiązków możne należeć robienie zakupów technicznych oraz zarządzanie zapasami.

Technik serwisu wózków widłowych – jakich zarobków można się spodziewać?

Zarobki młodszego specjalisty 

 • Osoba początkująca na tym stanowisku może spodziewać się średnich zarobków na poziomie 5430 złotych brutto. Statystycznie 25% pracowników pracujących, jako młodsi specjaliści ma zarobki wynoszące mniej niż 4340 złotych, a taki sam odsetek zarabia powyżej 6590 złotych.
 • Zarobki specjalisty w zawodzie technika serwisu wózków widłowych
 • Z kolei mediana zarobków  nieco bardziej doświadczonego specjalisty wynosi 6 290 złotych.

Zarobki osób na stanowisku starszego specjalisty w tym zawodzie

Kwota ta w przypadku pracowników najdłuższych stażem, a zarazem posiadających największą wiedzę na temat tego fachu może wynosić 8000 złotych. W tym wypadku górny kwartyl to zarobki na poziomie 10620 złotych brutto.

Jakie czynniki mają istotny wpływ na zarobki osób pracujących na stanowisku technik serwisu wózków widłowych 

Ich wysokość zależy przede wszystkim od tych czynników, jak:

 • zdobyte doświadczenie,
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji,
 • w jakim miejscu pracy pracuje dana osoba,
 • jaka jest wielkość danego przedsiębiorstwa.