Na żywotność wózka widłowego wpływ ma sporo kwestii, ale zanim je poznamy, istotne jest, żeby zrozumieć, jak mierzy się wiek danego wózka widłowego. Określa się go w przebytych kilometrach czy w godzinach. Jeśli mielibyśmy się przyjrzeć jednozmianowej pracy, która trwa 8 godzin, to powinniśmy się spodziewać, iż takie urządzenie będzie pracowało przez 2000 godzin w ciągu roku. Średnia żywotność wózka widłowego, to 10 000 godzin. Trzeba także zauważyć, iż nierzadko zdarza się, że wózek widłowy wytrzyma ponad 20 000 godzin. Tyczy się to jednak urządzeń najwyższej jakości.

Resurs wózka widłowego – co to takiego?

Resurs to prognozowana żywotność wózka widłowego, którą wylicza się na podstawie różnych czynników składowych. Za jej sprawą, będziemy mogli przewidywać, jak długi czas będzie nam służyło jeszcze dane urządzenie, jak i kiedy trzeba będzie zająć się jego serwisem.

Obliczanie resursu dla wózków widłowych wymagane jest, począwszy od dnia 30 października 2018 r., kiedy to w życie weszła nowelizacja do rozporządzenia ministra technologii i przedsiębiorczości, tycząca się technicznych warunków dozoru technicznego odnośnie modernizacji, napraw oraz eksploatacji urządzeń UTB.

Resurs wózków widłowych oblicza się dzięki wyliczeniom powstałym podczas tak zwanych przeglądów specjalnych, na podstawie historii eksploatacji i konserwacji, jak również obecnego stanu technicznego danego urządzenia.

Jak można zwiększyć żywotność wózka widłowego?

Żywotność wózka widłowego może zostać zwiększona dzięki:

  • konserwacji – tak samo jak samochody, wózki widłowe, które są poddawane regularnym serwisom, wytrzymują znacznie dłużej aniżeli wózki, które nie są serwisowane
  • optymalnym warunkom – wózki widłowe znajdujące się w chłodnym i czystym otoczeniu, wytrzymują znacznie dłużej. Bardzo niskie temperatury przyczyniają się do szybkiego postarzania wózków widłowych,
  • odpowiedniemu zastosowaniuwózki widłowe używane na wielu zmianach w przeciągu dnia starzeją się dużo szybciej aniżeli te, które jeżdżą wyłącznie na jednej zmianie.

Jakie czynniki mogą się przyczynić do szybszego zużycia wózka widłowego?

Wózki widłowe tak samo jak wszystkie inne pojazdy mogą podlegać niszczeniu na skutek działania różnorodnych czynników, wśród których należy wymienić na pewno:

  • nieodpowiednią konserwację,
  • użytkowanie w czasie kilku zmian w ciągu dnia,
  • zbyt niskie temperatury.

Jeśli chcemy faktycznie przyczynić się do długowieczności wózka widłowego, musimy bezwzględnie unikać wyżej wymienionych czynników. Ich wpływ na techniczny stan urządzeń UDT jest negatywny. Takim właśnie sposobem możemy szybko utracić wcześniej zainwestowane środki w sprzęt do sklepu czy też do magazynu. Długowieczność naszego wózka widłowego możemy zachować tylko, stosując się do działań wymienionych we wcześniejszej części tego artykułu. Miejmy na względzie ważne zasady, żeby wózek widłowy był zawsze w pełni gotów do pracy. Dzięki takiemu postępowaniu w dłuższej perspektywie czasu będziemy mogli także zaoszczędzić swoje pieniądze.