Ostatnie lata działalności naszej firmy były okresem wzmożonych działań związanych z rozbudową naszej oferty produktowej oraz poszerzeniem zakresu świadczonych usług. Naturalną konsekwencją tego procesu była potrzeba stworzenia odpowiedniej przestrzeni zarówno dla pracowników, jaki i odwiedzających nas Klientów.

Ukoronowaniem działalności inwestycyjnej FLT Grupa jest oddana w tym roku do użytku nowa siedziba. Nowoczesny, przeszklony budynek jest położony w Wilczycach, w bliskiej odległości od Wrocławia.
Nowa siedziba to nowe możliwości dla rozwoju firmy. Zapewnia je znacznie powiększona powierzchnia użytkowa, lepsza dostępność dzięki dogodnej lokalizacji oraz funkcjonalny układ budynku. Obiekt został podzielony na dwie części: administracyjno-biurową oraz warsztat, z myślą o zapewnieniu komfortu wszystkich pracowników. Ponadto została wydzielona strefa ekspozycyjna – showroom.

Nowa siedziba firmy FLT - wózki widłowe

Nasz rozwój stał się możliwy dzięki zaufaniu naszych Partnerów biznesowych. Jesteśmy przekonani, że nasza nowa siedziba stanie się inspirującym miejscem pracy, a także miejscem spotkań z naszymi obecnymi i przyszłymi Klientami.

Nowa siedziba firmy FLT - wewnątrz