Nożycowość wideł co to jest? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym znajdziesz odpowiedź. 

Widły to jeden z podstawowych elementów składających się na konstrukcję wózka widłowego, które prawidłowa eksploatacja wymaga zadbania o ich dobry stan. Niestety, widły do wózków widłowych narażone są na szereg uszkodzeń związanych z ich skręcaniem, wytarciem, odkształceniami czy złamaniem. Dlatego prawidłowa eksploatacja wózka widłowego wymaga przeprowadzania rutynowych czynności przeglądowych, które pozwalają na stwierdzenia przydatności urządzenia do bezpiecznej eksploatacji. Jednym z kluczowych parametrów, które należy sprawdzić podczas oceny stanu wideł jest nożycowatość wideł. Nożycowość wideł co to jest? Co jeszcze warto sprawdzić podczas rutynowych czynności przeglądowych? Podpowiadamy!

Kontrola stanu wózków widłowych

Widły to podstawowy element wyposażenia wózków widłowych pozwalający na wykorzystywanie tego typu urządzeń podczas szeregu działań realizowanych w obrębię magazynów czy zakładów produkcyjnych. Jednak dopuszczenie wózków widłowych do eksploatacji wymaga zadbania o kontrolę ich stanu, która podlega inspektorom Urzędu Dozoru Technicznego.

Zużycie wideł w wózkach widłowych – jak przebiega ich kontrola?

Intensywna eksploatacja wózków widłowych oraz stosowanie ich w różnorodnych warunkach może prowadzić do zużywania się wideł, które objawia się utratą odpowiedniego kąta ustawienia oraz zmianą grubości. W celu zadbania o kontrolę stanu wykorzystywanych podczas pracy wózków widłowych przeprowadzane są badania zużycia, które podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego. Inspekt UDT podczas każdego badania wózka widłowego, powinien sprawdzić także stan wideł – zgodnie z normą dopuszczalną wartością zużycia zębów wideł jest ich zużycie na poziomie 10%, a wartość ta nie może przekraczać 5 mm.

Ocena stanu wideł – co należy sprawdzić?

Ocena stanu wideł składających się na wyposażenie wózka widłowego to proces, który wymaga sprawdzenia szeregu parametrów. Do najważniejszych z nich zalicza się sprawdzenie cech i parametrów technicznych wideł, takich jak:

  • Obecność uszkodzeń i niefabrycznych zmian w ich konstrukcji

Ocena stanu ogólnego wideł wymaga sprawdzenia obecności na powierzchni wideł uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, spawów oraz niefabrycznie wywierconych otworów czy innych zmian wizualnych.

  • Udźwig maksymalny i bezpieczny środek ciężkości

Maksymalny udźwig wideł i ich bezpieczny środek ciężkości to wartości, które zazwyczaj wybite są na boku w górnej częściej widły.

  • Odkształcenia

Istotnym krokiem sprawdzania stanu wideł jest określenie czy pionowa lub pozioma część wideł uległa odkształceniu. Odchylenie od pionu przekraczające 0,5% wysokości pionu lub odchylenie od poziomu większe od 0,5% długości wideł oznacza, że należy je wymienić.

  • Wytarcie wideł

Weryfikacja wideł pod kątem ich zużycia jest kluczowa dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy wózka widłowego. Dokonując oględzin wózka, warto sprawdzić poziom wytarcia wideł poprzez wykonanie pomiaru pionowej i poziomej części wideł w punkcie znajdujących się około 5-15 cm od pięty wideł. Różnica pomiędzy wyjściową wartością, a wykonanymi pomiarami grubości nie powinna być większa niż 10%, a jej wartość nie powinna przekraczać 5 mm.

  • Nożycowatość wideł

Ostatnim pomiarem, który powinien zostać przeprowadzony podczas kontroli stanu wideł jest sprawdzenie nożycowości wideł. W celu wykonania pomiaru, należy przesunąć widły do siebie za pomocą elementu sterującego widłami lub ręcznie. Następnie, na wysokości około 1 metra należy przejechać po nich stopą. Kiedy poczujemy przeskok, warto sięgnąć po suwmiarkę i zmierzyć jego wielkość – przeskok pomiędzy płaszczyznami wideł o wartość przekraczającej 2 cm oznacza, że widły nie spełniają stawianych im wymagań.

Nożycowość wideł co to jest?

Dokonując oceny stanu wideł od wózka widłowego z pewnością spotkamy się z pojęciem, jakim jest nożycowatość wideł, które może niewiele nam mówić. Nożycowość wideł co to jest? Nożycowość wideł od wózka widłowego to nic innego, jak odległość pomiędzy poszczególnymi, górnymi płaszczyznami wideł zmierzonymi na końcach wideł.