Wózki widłowe to niezastąpione pojazdy magazynowe, które przeznaczone są do wspomagania człowieka podczas pracy. Są używane do przewożenia ciężkich przedmiotów i umieszczania ich w regałach wysokiego składowania. Wózki widłowe różnią się między sobą parametrami, które determinują ich przeznaczenie oraz sposób użytkowania. Innych wózków używa się w magazynach z regałami paletowymi, a inne są niezbędne podczas załadunków i rozładunków samochodów ciężarowych. Operator wózka widłowego, czyli widłaka, powinien znać jego parametry, musi też umieć odczytać udźwig z diagramu.

Udźwig oraz wysokość podnoszenia wózka widłowego

Dwa parametry, jakimi jest udźwig oraz wysokość podnoszenia, są bardzo ważne w wózkach widłowych używanych w magazynach wysokiego składowania. Udźwig odpowiada za maksymalny ciężar ładunku, który może zostać przez dany pojazd podniesiony w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami oraz z kartą techniczną sprzętu. Wyróżnia się udźwig nominalny i zredukowany. Udźwig nominalny zwykle podaje się jako ciężar mogący być bezpiecznie unoszony na wysokość 3,3 m. Udźwig zredukowany to największa masa ładunku, która zależy od wysokości podnoszenia. Udźwig zredukowany oblicza się ze specjalnego diagramu. Dane na temat udźwigu można znaleźć również w karcie technicznej wózków widłowych.

Wysokość podnoszenia wózka widłowego odnosi się do maksymalnej wysokości, na jaką dany wózek widłowy może podnosić palety z towarem. Ten parametr jest ściśle powiązany z budową wózka oraz z rodzajem masztu, w jaki został wyposażony pojazd magazynowy. Wysokość podnoszenia mierzy się od podłoża aż do wideł wózka. Za wysokość podnoszenia ładunków wózkiem widłowym odpowiada budowa masztu oraz jego nachylenie. Wózki o dużej maksymalnej wysokości podnoszenia, posiadają maszty, które podczas unoszenia towaru przechylają maszt — jest to związane z zachowaniem środka ciężkości wózka. W niektórych wózkach widłowych jest możliwość wymiany masztu na taki o większym zasięgu.

Diagram udźwigu — czym jest i dlaczego trzeba go znać?

Diagram udźwigu to nic innego jak graficzne przedstawienie zależności pomiędzy parametrami wózka widłowego, takimi jak: środek ciężkości, wysokość podnoszenia towaru oraz ciężar towaru. Diagram pozwala obliczyć maksymalny ciężar, który można podnieść danym wózkiem na maksymalną wysokość. Prawidłowe odczytanie diagramu pomaga zachować odpowiedni środek ciężkości pojazdu magazynowego. Dzięki temu praca w magazynie jest bezpieczna i zgodna z przepisami BHP.

Im większy ciężar ładunku, tym na mniejszą wysokość można go unieść wózkiem widłowym. Umiejętność odczytywania diagramu dla udźwigu wózka jest niezbędna dla każdego operatora pracującego na wózkach. Pytania z tego zakresu praktycznie zawsze pojawiają się na egzaminie kończącym kurs dla operatorów wózków widłowych. Każdy operator widlaka powinien znać swój sprzęt, a także parametry pojazdu związane z udźwigiem oraz wysokością podnoszenia.