Jak wygląda pomiar rezystancji izolacji wózka widłowego? Czym jest rezystancja izolacji wózka widłowego? Termin ten, zgodnie z definicją, opisuje miarę oporu, z jakim element przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego. Można powiedzieć, że jest to współczynnik opisujący proporcjonalność między potencjałami znajdującymi się między elektrodami, a natężeniem prądu, który przepływa przez izolację. Jak wygląda protokół i kiedy należy dokonywać pomiaru rezystancji izolacji wózka widłowego?

Rezystancja izolacji wózka widłowego – czym jest i jak często należy dokonywać pomiaru?

Pomiar rezystancji izolacji wózka widłowego to procedura, która musi być regularnie wykonywana. Aby zrozumieć na czym polega, należy zapoznać się z prawem Ohma. Wskazuje ono stosunek napięcia prądu do jego natężenia. Podczas przeprowadzania badania rezystancji izolacji sprawdza się kilka różnych kwestii:

  • czy izolacja jest szczelna;
  • czy wszystkie wymogi bezpieczeństwa są spełnione;
  • w jaki sposób układ opiera się przewodzeniu prądu.

To, jak często powinien być wykonywany pomiar, zależy od ogólnej sytuacji. Jeśli wózek widłowy wykonuje swoje zadania w pomieszczeniach, które są zagrożone wybuchem, procedura powinna być wykonywana przynajmniej raz w ciągu roku. Ten limit czasowy dotyczy też wózków pracujących na otwartym powietrzu i w warunkach specjalnych m.in w miejscach, które są zagrożone wyziewami żrącymi. 

Pojazdy, które są użytkowany w standardowych warunkach mogą być kontrolowane co dwa lata. Regularne wykonywanie badań rezystancji izolacji nie ma na celu jedynie spełnienia wymogów prawnych. Jest to procedura, która zapewnia bezpieczeństwo pracy operatorowi wózka i jego współpracownikom. Dzięki kontrolowaniu tego parametru, możliwe jest również wykrycie awarii, która mogłaby negatywnie wpłynąć na żywotność pojazdu.

Jak wygląda protokół pomiaru rezystancji izolacji wózka widłowego?

Schemat przeprowadzania badania wyznacza odgórnie narzucony protokół, pomiar rezystancji izolacji wózka widłowego musi być dokonywana zgodnie z nim. Formularz wymaga podania wielu szczegółowych informacji, m.in:

  • warunków, w których pomiar był przeprowadzany;
  • napięcia pomiarowego;
  • przyrządów użytych do wykonania pomiaru;
  • pogody w dniu pomiaru oraz w kilku dniach poprzedzających procedurę;

Ważne jest, aby precyzyjnie opisać wszystkie kwestie wymagane przez protokół, pomiar rezystancji izolacji wózka widłowego będzie wtedy miarodajny. Cała procedura trwa z reguły kilkadziesiąt minut, ale w niektórych przypadkach może też zająć kilka godzin. Kompetencją właściciela wózka jest wykonywanie badań w odpowiednich terminach, a fachowiec jest odpowiedzialny za wprowadzenie wpisu do księgi rewizyjnej danego wózka widłowego.

Najczęściej organizacja przeprowadzenia takiej procedury wymaga skorzystania z usług specjalisty z odpowiednimi uprawnieniami, który dojedzie do miejsca przechowywania wózka. Osoby zajmujące się tego rodzaju usługami najczęściej określają koszty indywidualnie biorąc pod uwagę rodzaj urządzeń zgłoszonych do przeprowadzenia kontroli.

Regulacje prawne dotyczące rezystancji izolacji wózka widłowego

Protokół pomiarów elektrycznych wózka widłowego wskazuje jakie informacje powinny zostać skontrolowane. Szczegółowe kwestie dotyczące tego rodzaju pomiarów są uregulowane w Dzienniku Ustaw 2003 nr 193 poz.1890, art.12. Regulacje prawne nakazują, aby osoba eksploatująca wózki widłowe wyposażone w aparaty elektryczne, zapewniła regularne wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji. Artykuł ten określa też terminy – raz do roku dla wózków pracujących w warunkach specjalnych, a raz na dwa lata dla pozostałych pojazdów. 

Prawo determinuje też, że pomiar może zostać wykonany jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wybierając fachowca, należy upewnić się, że zatrudniona osoba posiada świadectwo kwalifikacyjne SEP grupy G1. Powinno ono obejmować zakres dozoru nad eksploatacją urządzeń, sieci energetycznych, instalacji, a także urządzeń pomiarowych. Jedynie protokół wypełniony przez specjalistę z tymi kwalifikacjami posiada moc prawną