Wózki widłowe cieszą się ogromną popularnością i uznaniem wśród szerokiego grona użytkowników. Powszechnie można napotkać je w wielu magazynach, halach, centrach handlowych, zakładach pracy i przedsiębiorstwach. Napotkać możemy dwa określania – wózki widłowe i sztaplarki. Czy jest to określenie zamienne? Czy dotyczy tego samego urządzenia? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Ciekawi? Zaczynamy! 

Czym jest wózek widłowy?

Należy w pierwszej kolejności zastanowić się, czym jest wózek widłowy.  Wózki jezdniowe są pojazdami mechanicznymi kołowymi, wyposażone w napęd silnikowy. Przede wszystkim nieocenioną pomoc niosą w czynnościach związanych z transportem bliskim oraz w magazynowaniu. Wózki napędzane są silnikami diesla, benzynowymi czy elektrycznymi. Kierowanie urządzeniem odbywa się za pomocą kierownicy, pedałów gazu i hamulca oraz skrzynią biegów z poziomu komfortowej kabiny z siedziskiem. 

Rodzaje wózków widłowych 

Wyróżnić możemy trzy główne rodzaje wózków widłowych: ręczne, spalinowe oraz elektryczne. Co więcej, możemy także dokonać rozróżniania wózków ze względu na sposób ich działania i pracy. Do najbardziej popularnych należą modele unoszące i podnośnikowe. Dostępne są także urządzenia dedykowane do kompletacji pionowej oraz poziomej czy wózki wysokiego składowania.

Wózek widłowy a sztaplarka – czy wózek widłowy jest sztaplarką? 

Przeglądając informację czy ofertę wózków widłowych, bardzo często możemy napotkać się z określeniem sztaplarki. Osoby ze środowiska branżowego doskonale znają korelację wózek widłowy a sztaplarka. Jednak dla pewnej grupy osób nie jest to kwestia oczywista, czy istnieją różnice pomiędzy sztaplarkami a wózkami widłowymi oraz do jakich celów są one wykorzystywane. 

W praktyce sztaplarka jest po prostu zamiennym określeniem wózków widłowych. Co więcej, napotkać możemy także inne zamienne, potoczne określenie tych funkcjonalnych urządzeń- „widlaki”.  Nic więc dziwnego, że pod hasłem „wózki widłowe” odnaleźć możemy informację na temat sztaplarek. Należy mieć jednak na uwadze, że bez względu na używane określenie, oferta czy informację dotyczą wózków widłowych.

Skąd wzięła się nazwa „sztaplarka”?

Słowo sztaplarka wywodzi się od słowa „sztapla”. Sztapel to określenie ładunku, który jest układany warstwami, np. stos płytek, desek czy worków. Jeśli chcemy przyjrzeć się czasownikowi „sztaplowanie”, z którym także powiązana jest nazwa „sztaplarka”, określa on czynność, która polega na układaniu towaru. Można więc wysnuć wniosek, że określenie sztaplarka jest dawną formą wózków widłowych. Sztaplarki były urządzeniami wyposażonymi w napęd mechaniczny, a ich zakres działania polegał na załadunku i przeładunku towarów, które były transportowane do portów drogą morską. Dla przykładu zadaniem sztaplarki było przewiezienie towarów ze statku do magazynu, co znacznie oszczędzało pracę ludzkich rąk.

Dziś wózki widłowe, a więc sztaplarki są jednymi z najczęściej spotykanych urządzeń, które stanowią tzw. prawą rękę w wielu gałęziach gospodarki. Warto więc wiedzieć, że wózek widłowy a sztaplarka jest określeniem tych samych urządzeń.