Zastosowanie wózków widłowych jest bardzo szerokie, obejmuje między innymi prace na halach produkcyjnych, w sklepach, na targowiskach i portalach przeładunkowych. Te pojazdy mogą być również używane przez prywatnych przedsiębiorców, rolników i osoby fizyczne, których gospodarstwa i sposób ich prowadzenia wymagają przewożenia ciężkich załadunków na różnego rodzaju wysokości.

By skutecznie, sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z prawem używać tego sprzętu, należy odbyć odpowiedni kurs, który kończy się egzaminem państwowym. Tematyka, którą przyswaja kursant, obejmuje nie tylko szkolenie prowadzenia wózków, ale również nauczenie się podstawowych elementów nazewnictwa i funkcji wózków. Co to jest wysokość bazowa wózków widłowych? Czemu służy to pojęcie?

Elementy techniczne budowy i parametrów wózków widłowych

Znajomość mechanizmu działania wózków jest kluczowym zagadnieniem, które pozwala skutecznie, ekonomicznie i efektywnie przewozić ładunki. Nie ma bowiem jednego modelu wózka widłowego, który ma standardowe wymiary, moc, prędkość i udźwig. Zanim operator podejmie pracę, powinien dokładnie zapoznać się z możliwościami, jakie oferuje dany pojazd. Dlaczego? Po to, by nie uszkodzić nie tylko wózka, ale również nie upuścić i nie zniszczyć załadowanego materiału, czy ładunku. Ważne, co to jest wysokość bazowa wózka widłowego? Czy znajomość tego parametru ma wpływ na jakość przewożenia i bezpieczeństwo?

Wysokość bazowa w wózkach widłowych — co to dokładnie znaczy?

Wysokością bazową nazywa się miarę, która opisuje wysokość całkowitą kabiny, w której znajduje się operator wózka widłowego. Różne rodzaje wózków magazynowych mają odmienne wartości w zależności od modelu i powiązanych z nimi możliwościami udźwigu. Pojazdy widłowe mające wyższą kabinę, mają proporcjonalnie większe możliwości udźwigu i co ważne, mogą podnosić załadunek na wyższe wysokości. W konsekwencji wózek widłowy jest lepiej wyspecjalizowany i bardziej uniwersalny.

Jakie wartości wysokości bazowej są dostępne w różnych modelach wózków widłowych?

Wysokość kabiny operatora wózka widłowego rozpoczyna się mniej więcej od 1,99 metra i osiągać może aż 2,6 m. By dowiedzieć się, co to jest wysokość bazowa wózki widłowe i jakie są jej dokładne wartości dla danego modelu, należy koniecznie zapoznać się z informacją, którą umieszcza producent pojazdu na tabliczkach znamionowych i w dokumentacji. 

Wysokość bazowa — jak wpływa na możliwości operowania wózkiem?

Gdy zastanawiamy się, co to jest wysokość bazowa wózki widłowe i dlaczego różni się w poszczególnych modelach, na myśl przychodzić może zapewnienie komfortu pracy operatora. Celem odpowiedniej wysokości kabiny, jest jednak osiągnięcie odpowiedniej stateczności pojazdu, wprawnej zdolności manewrowania nim i ochrony przed wywrotką. Wysoka kabina pozwala także na dźwiganie ładunków na wyższe wysokości.

Im więcej wózek widłowy ma możliwości i dysponuje większym zasięgiem działania, tym więcej umiejętności i doświadczenia powinien mieć operator. Właśnie dlatego osoby, które chcą pracować za pomocą tego pojazdu, mają obowiązek ukończenia specjalistycznych kursów. Dzięki kompleksowej wiedzy operowania wózkami i znajomości ich budowy można starać się o miejsce pracy nawet w najbardziej wymagających magazynach i składowaniach.