Co to jest DTR wózka widłowego i co w sobie zawiera? Skąd wziąć DTR wózka widłowego? Rejestracja wózka widłowego i jego późniejsza bezpieczna eksploatacja to zadania, które wymagają odpowiedniego przygotowania sprzętu pod względem technicznym i prawnym. Jednym z kluczowych dokumentów, który jest niezbędny do legalnego wykorzystywania wózków widłowych podczas pracy jest DTR. Co to jest DTR wózka widłowego i co w sobie zawiera? Skąd wziąć DTR wózka widłowego? 

Co to jest DTR wózka widłowego?

DTR, czyli Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wózka widłowego to zbiór dokumentów, które opracowywane są indywidualnie dla każdego modelu tego typu maszyny. DTR zawiera w sobie szereg cennych informacji dotyczących parametrów technicznych, konstrukcji czy możliwości wózka widłowego, których obecność pozwala na niezwykle szybkie zapoznanie się z danymi technicznymi zakupionego urządzenia oraz sprawną identyfikację najważniejszych informacji dotyczących zapewnienia bezpiecznej eksploatacji wózka widłowego. Dokumentacja Techniczno Ruchowa wózka widłowego jest także niezbędna do rejestracji wózka widłowego, której przeprowadzenie umożliwia legalne wykorzystywanie tego typu urządzeń w szeregu zastosowań w obrębie magazynów, hali produkcyjnych czy innych miejsc. 

Dokumentacja Techniczno Ruchowa wózka widłowego – jak ją zdobyć? 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa specjalistycznych pojazdów podnośnikowych, jakimi są wózki widłowe powinna być dostarczana do nabywcy urządzenia przez producenta lub sprzedawcę wraz z zakupionym egzemplarzem wózka. Z kolei, w przypadku zakupu używanego urządzenia należy być szczególnie uważnym oraz dopilnować, aby osoba sprzedająca wózek dołączyła do niego całą dokumentację wraz z dokumentem DTR, którego brak może grozić poważnymi konsekwencjami.

Co zawiera dokumentacja DTR wózka widłowego?

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wózka widłowego to kompleksowy dokument zawierający szereg cennych informacje dotyczące konkretnego modelu wózka widłowego, dla którego został on wystawiany. Prawidłowa i pełna forma DTR powinna uwzględniać wiele aspektów technicznych urządzenia, do których zalicza się kwestie, takie jak:

  • parametry techniczne wózka widłowego, takie jak waga, wymiary i przyczepność urządzenia,
  • udźwig i wysięg wózka widłowego,
  • rysunek zestawieniowy wózka widłowego,
  • opis poszczególnych podzespołów i elementów składających się na pojazd,
  • schemat układu elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego,
  • instrukcja obsługi wózka widłowego,
  • inne informacje niezbędne do zapewnienia prawidłowej eksploatacji i konserwacji maszyny.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wózka widłowego – dlaczego jest tak ważna?

Posiadanie DTR, czyli Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wózka widłowego jest konieczne, a wręcz niezbędne dla legalnej eksploatacji tego typu urządzenia podczas realizacji działań w warunkach magazynowych czy przemysłowych. Dokumentację DTR należy bowiem wraz z innymi dokumentami, takimi jak m.in. wniosek, instrukcja obsługi czy certyfikat pochodzenia urządzenia złożyć w Urzędzie Dozoru Technicznego w celu poprawnej rejestracji wózka widłowego – pozwoli to na uniknięcie dotkliwych kar finansowych nakładanych przez Urząd Dozoru Technicznego w sytuacjach, kiedy dochodzi do nielegalnego wykorzystywania niezarejestrowanych wózków widłowych podczas realizacji zadań w warunkach magazynowych czy przemysłowych. .

Posiadanie DTR wózka widłowego powinno jest także kluczowe dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracowników podczas realizowanych działań. Dokumentacja Techniczno Ruchowa wózków widłowych stanowi cenne źródło informacji, które dotyczącą efektywnej i niczym niezakłóconej obsługi oraz możliwości technicznych stwarzanych przez dane urządzenie. Posiadanie wiedzy na temat wykorzystywanego urządzenia w znacznym stopniu przekłada się na komfort i bezpieczeństwa jego użytkowania. W związku z tym, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wózka widłowego stanowi cenne źródło niezbędnej wiedzy, którą powinni posiadać wszyscy operatorzy oraz konserwatorzy tego typu urządzeń.