Zadaniem rozdzielacza hydraulicznego jest przede wszystkim ustalenie kierunku przepływu cieczy w układach hydraulicznych. Dzięki zastosowaniu rozdzielaczy możemy odciążyć pompy podczas przerw technologicznych lub też ustalić jej dowolne położenie. W poniższym artykule opowiemy nieco więcej o rozdzielaczach hydraulicznych w wózkach widłowych.

Rozdzielacz hydrauliczny – wózek widłowy – co warto wiedzieć?

Pod względem rozwiązań konstrukcyjnych, rozdzielacze hydrauliczne możemy podzielić na:

• suwakowe,
• gniazdowe,
• iskrobezpieczne.

Rozdzielacz suwakowy charakteryzuje się tym, że jego część roboczą stanowi suwak. Może być on kierowany elektrycznie lub mechanicznie w wewnętrznym ogniwie cylindra. Za sprawą przestawienia położenia suwaka, ciecz kierowana jest na drogę, którą wcześniej wyznaczymy – przy jednoczesnym zamknięciu dopływu w inną stronę.

Z kolei rozdzielacz gniazdowy nazywa się też grzybkowym lub zaworowym – może on regulować przepływ przy pomocy pomocą kulki, która pod naciskiem sprężyn otwiera bądź zamyka trasę przepływu. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką szczelność i minimalne przecieki. Zawory gniazdowe są dedykowane zabudowom płytowym.

Rozdzielacz iskrobezpieczny

Ponadto za sprawą pomijalnie małych strat, nie ma konieczności instalowania dodatkowych zaworów zwrotnych.
Rozdzielacz iskrobezpieczny w otworze korpusu posiada tłoczek – jego ruch następuje w momencie, gdy podawane jest napięcie na cewkę. Natomiast powrót tłoczka realizuje się poprzez sprężynę. Cewkę można dowolnie ustawiać w stosunku do tulei oraz elektromagnesu. Rozdzielacz tego rodzaju jest też specjalnie zabezpieczony, w taki sposób, by móc pracować nawet w miejscach potencjalnie zagrożonych wybuchem.

Rozdzielacz hydrauliczny wózek widłowy, a rodzaj konstrukcji

Wspomnijmy też o podziale rozdzielaczy pod względem rodzaju konstrukcji. Tu wyróżnić można rozdzielacze monoblokowe, czyli takie z jednolitego bloku, oraz blokowe. Te pierwsze potrafią znieść znacznie wyższe poziomy ciśnień.

Dodatkowo wyróżniamy rozdzielacze hydrauliczne jednosekcyjne, dwusekcyjne i trzysekcyjne. Podział rozdzielaczy jest oparty przede wszystkim o różnice w sposobie sterowania. W tym kontekście możemy spotkać się z rozdzielaczami ręcznymi oraz elektrycznymi.

Rozdzielacz hydrauliczny wózek widłowy – w praktyce

Rozdzielacz hydrauliczny jest elementem niejednego układu pneumatycznego. W tym artykule skupiamy się jednak na wózkach widłowych, ale ich zastosowanie pozwala na stosowanie ich także w maszynach przemysłowych. Rozdzielacz hydrauliczny w wózku widłowym często spełnia rolę prostych sterowników w układzie pneumatycznym. W związku z tym służy zarówno do uruchamiania, jak i zatrzymywania silnika lub siłownika pneumatycznego.

Za sprawą konstrukcji rozdzielacza, możliwa jest jego praca w atmosferze wybuchowej, w podziemiach i w bliskim otoczeniu substancji łatwopalnych, takich jak gaz, para czy mgły. Właśnie dlatego tak chętnie wykorzystuje się je w przypadku wózków widłowych. Pamiętajmy, że w wózkach widłowych stosowany jest obieg otwarty, zarówno w przypadku napędu elektrycznego, jak i spalinowego.