Redukcja udźwigu wózka widłowego — jak odczytywać diagram? Redukcja udźwigu wózka widłowego wiąże się z koniecznością odczytania diagramu. Sprawia to trudność wielu osobom, ponieważ można spotkać się z różnymi formami prezentacji parametrów udźwigu wózków widłowych. Osoby początkujące są zdania, że najłatwiejsze do odczytu są tabele, ale wykresy stanowią nie lada wyzwanie. Niezależnie, jaka jest forma prezentacji, warto wiedzieć, że diagram udźwigu wózka widłowego, zawsze zawiera dane w trzech typach. 

Redukcja udźwigu wózka widłowego — typy danych 

  • odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł (C), czyli wyrażona w milimetrach odległość środka ładunku od czoła wideł. Ta zasada będzie dotyczyć ładunków, mających regularne kształty (w większości przypadków prostopadłościenne) i równomiernie rozłożony ciężar. W ich przypadku środek geometryczny będzie pokrywał się ze środkiem ciężkości,
  • wysokość podnoszenia (H), czyli wyrażona w milimetrach wysokość, na jaką dany wózek będzie mógł podnieść ładunek,
  • ciężar ładunku (Q) – waga danego ładunku, która została wyrażona w kilogramach,


Gdy powiążemy ze sobą te trzy rodzaje danych, uzyskamy odpowiedź na pytanie o to, na jaką wysokość możemy unieść ładunek, mający określoną masę. Jego środek ciężkości znajduje się w określonej odległości od punktu czołowego wideł. By tego dokonać, wystarczy odczytać odpowiedni wiersz w tabeli albo poszukać na wykresie punktu przecięcia trzech linii. Może być to linia wysokości podnoszenia, ciężaru ładunku, a także odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Znając te dane, możemy z łatwością ustalić wysokość, na którą możemy bezpiecznie unieść ładunek. Jeśli znamy jego wymiary i wysokość, na którą musimy go unieść, wówczas  przy użyciu diagramu udźwigu mamy możliwość łatwego określenia maksymalnej bezpiecznej wagi ładunku.

Należy też nauczyć się określania trzech typów udźwigu, by zrozumieć diagramy. Te trzy typy to:

  • udźwig maksymalny, czyli największa dopuszczalna masa ładunku wyrażona w kilogramach, jaką może unieść dany model
  • udźwig nominalny, czyli maksymalna masa ładunku, jaką konkretny wózek może unieść na wysokość, która została określona przez producenta wózków widłowych. Przy jednoczesnym zachowaniu odległości nominalnej środka ciężkości ładunku od czoła wideł
  • udźwig zredukowany, czyli masa ładunku maksymalna, którą wózek w bezpieczny sposób może unieść. Środek ciężkości znajduje się w odległości, która jest większa niż nominalna od punktu czołowego wideł, albo uniesiono go na wysokość wyższą, niż określił to producent na potrzeby udźwigu nominalnego.