Przenoszenie oraz podnoszenie ładunków o dużej masie czy wielkości to czynność, podczas której powstaje niemałe ryzyko uszkodzenia urządzeń na skutek ich przeciążenia. Powodem tego typu uszkodzeń najczęściej jest ograniczona wytrzymałość wózka widłowego bądź działanie nieprzewidzianych czynników podczas projektowania jego konstrukcji. W celu uniknięcia tego typu zagrożenia, należy wykonywać testy sprawdzające wytrzymałość wózka.

Współczynnik bezpieczeństwa – co to takiego?

Współczynnik bezpieczeństwa to parametr stosowany w praktyce inżynieryjnej. Został on wprowadzony, aby zapobiegać możliwym wypadkom, które mogą powstać wskutek zmian zachodzących w obciążeniu konstrukcji, jakie mają miejsce podczas przenoszenia i podnoszenia ładunku. Uwzględnienie tego typu niedoskonałości już na etapie projektowania zmniejsza bowiem ryzyko uszkodzenia wózka lub przewożonego ładunku.

Testy obciążeniowe – próba statyczna i próba dynamiczna wózka widłowego

Testy obciążeniowe wykonuje się jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji wózka widłowego. Całość dzieli się na kilka etapów, a same testy wykonywane są przez doświadczonych inżynierów oraz specjalistów wielu dziedzin, którzy swoją pracę rozpoczynają na długi okres przed sprawdzeniem urządzeń. Najważniejszym etapem przeprowadzania testów obciążeniowych są dwie próby: próba statyczna oraz próba dynamiczna wózka widłowego.

Podstawowy parametr, który określa, jak duża jest wytrzymałość wózka widłowego to jego udźwig oznaczony literką Q. 

We wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej obowiązują obecnie takie same przepisy. Mówią one o tym, że wszystkie maszyny z zakresu transportu bliskiego, w tym także wózki widłowe, muszą mieć odpowiednią konstrukcję pozwalającą na bezpieczne przenoszenie ładunków. Próby wykonuje się dwa razy:

  1. Próba statyczna wózka widłowego.
  2. Próba dynamiczna wózka widłowego.

Obciążenie statyczne to takie, którego wartość wzrasta wolno od zera aż do wartości końcowej. Zjawisko możemy zaobserwować np. podczas stopniowego podnoszenia leżącego ładunku. Co ważne, w przypadku urządzeń z napędem ręcznym, próba odbywa się z udźwigiem 150% zakładanego obciążenia nominalnego, a w przypadku innych urządzeń z udźwigiem 125%.

Próbą dynamiczną nazywamy z kolei obciążenie, które zmienia się okresowo, w sposób nagły bądź osiąga wielkość krańcową w momencie przyłożenia. Takie zjawisko możemy zauważyć podczas szarpnięć czy kołysania. Ze względu na to, że skutki sił, które działają podczas wykonywania tego typu obciążeń są znacznie większe niż w przypadku wykonywania próby statycznej, wykonuje się je z udźwigiem 110% zakładanego obciążenia nominalnego.

Co z wytrzymałością?

W wózkach widłowych sprawdzana jest także wytrzymałość ich obciążenia. Istnieją dwa sposoby na sprawdzenie parametru. Pierwszy z nich to metoda obliczeniowa, drugi z kolei metoda praktyczna, która polega na wykonaniu prób pod obciążeniem. W praktyce, stosowana jest przede wszystkim druga z metod. Do jej przeprowadzenia używa się zazwyczaj gotowych obciążników o sporej masie.