Butlę gazową posiadają jedynie wózki widłowe o napędzie spalinowym. Napęd funkcjonuje dzięki dostarczaniu gazu do elektrozaworu z filtrem, a następnie do reduktora. W tym miejscu gaz zmienia swoją formę i jest podawany do mieszalnika. Łączy się z powietrzem i napędza silnik. Podstawową umiejętnością każdego operatora jest wymiana butli gazowej w wózku widłowym. Jak rozpoznać kiedy konieczna jest wymiana i jak zrobić to w poprawny sposób?

Butla gazowa w wózku widłowym – co warto wiedzieć?

Wymiana butli gazowej w wózku widłowym wymaga prawidłowego montażu. Odpowiednie mocowanie powinno być zgodne z zaleceniami producenta – ma ono znaczący wpływ na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. Gaz znajdujący się w butli ma formę płynną i jest mieszaniną propanu i butanu. Warto pamiętać, że jest to substancja wyjątkowo wrażliwa na zmiany temperatury. Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu z płomieniem. 

Wymiana butli w wózku widłowym może być dokonywana jedynie przy użyciu fabrycznych butli, na których znajdują się najważniejsze informacje, m.in

  • nazwa producenta;
  • numer zbiornika, z którego pochodzi gaz;
  • pojemność;
  • ciśnienie;
  • masa ładunku i masa butli gazowej bez zawartości.

Należy stosować jedynie gaz z potwierdzonych źródeł. W przypadku kontroli, za użytkowanie butli bez niezbędnych oznaczeń, mogą grozić uciążliwe kary pieniężne. Będąc przedsiębiorcą, warto też zadbać o to, aby każdy operator wózka znał informacje, które zawiera instrukcja wymiany butli gazowej w wózku widłowym. Niezbędne jest też przeprowadzanie regularnych szkoleń BHP.

Kiedy w butli brakuje gazu?

Kiedy konieczna jest wymiana butli, wózek widłowy może gasnąć. Charakterystyczne jest też zapalenie się kontrolki oraz nierówne funkcjonowanie silnika. Ważną kwestią jest to, aby poczekać, aż cały gaz znajdujący się w butli się wypali. Stanie się to w momencie gdy silnik pojazdu samoistnie zgaśnie. Dopiero wtedy można podjąć się wymiany butli gazowej w wózku. Jak tego dokonać?

Wymiana butli gazowych w wózkach widłowych nie jest skomplikowana. Wymaga unieruchomienia wózka w bezpiecznym miejscu oraz założenia ochronnych rękawic. Kolejny krok to odłączenie przewodu od zaworu butli i odpięcie mocowań. Wtedy można wyjąć butlę z uchwytów i zakręcić zaślepkę. Pusta butla powinna zostać umieszczona w wyznaczonym w tym celu miejscu. 

Przed zamontowaniem nowej butli, operator jest zobowiązany do sprawdzenia etykiety i przeanalizowania informacji. Jeśli są prawidłowe, można umieścić ją w uchwycie wózka i zabezpieczyć zatrzaskami. Następnie powinna zostać dokręcona nakrętka i odkręcony zawór w pojemniku z gazem. Jeśli całą instalacja jest szczelna, cała procedura została wykonana prawidłowo.

Przechowywanie butli gazowej – najważniejsze informacje

Przechowywanie butli gazowych regulują szczegółowo przepisy prawne. Jest to bardzo ważna kwestia wpływająca na bezpieczeństwo wszystkich pracowników w firmie. Niezbędne jest wskazanie strefy zagrożonej wybuchem. W pomieszczeniach musi ona wynosić minimum 2m, a na zewnątrz 1m. Na wyposażeniu zakładu musi znaleźć się gaśnica proszkowa, której masa będzie większa niż 9 kg. Ważną kwestią jest przestrzeganie przepisu stanowiącego o tym, w jakich miejscach bezwzględnie nie wolno przechowywać butli gazowych. Są to:

  • miejsca przechowywania produktów spożywczych;
  • pomieszczenia w pobliżu źródła ciepłej temperatury;
  • piętra poniżej gruntu;
  • miejsca w pobliżu parkingu. 

Wszystkie wskazane powyżej miejsca to strefy zagrożone wybuchem i umieszczenie w nich butli gazowej stwarza niebezpieczeństwo. Należy też pamiętać, że zgodnie z prawem, wymieniać butle mogą w wózku widłowym jedynie pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Pod żadnym pozorem nie mogą oni jednak napełniać butli na własną rękę. Prawo do wykonywania tej czynności mają jedynie firmy posiadające specjalistyczne uprawnienia. 

Wymiana butli gazowej w wózku widłowym nie jest skomplikowaną procedurą. Postępowanie zgodne z instrukcją i zaleceniami producenta sprawia, że ryzyko nieszczęśliwego wypadku jest ograniczone do minimum.