Stateczność to pojęcie mające bardzo silny związek z bezpieczeństwem użytkowania wózka widłowego. Poprawne rozłożenie ładunku wpływa na zachowanie pojazdu. Przeciążenie czy błędne odczytanie diagramu wózka widłowego może prowadzić do poważnego zagrożenia w miejscu pracy. O tym, jakie to jest istotne świadczy chociażby fakt, że zagadnienie stateczności wózka widłowego dosyć często pojawia się na egzaminie UDT.

Stateczność wózka widłowego – wyjaśnienie pojęcia

Stateczność wózka widłowego to zdolność zachowania równowagi w każdym momencie eksploatacji urządzenia zarówno podczas jazdy, wykonywania manewrów, jak i unoszenia czy rozładunku różnego rodzaju gabarytów ładunku. Innymi słowy – wózek nie chwieje się na podłożu podczas wykonywania pozycji roboczych, a korzystanie z niego jest bezpieczne.

Jakie czynniki wpływają na stateczność pojazdu?

Decydujący wpływ na zachowanie stabilnej pozycji pojazdu w każdej sytuacji mają:

– ogólny stan techniczny wózka,

– nachylenie terenu i stan podłoża, po którym porusza się wózek,

stan ogumienia i ciśnienie w oponach,

– sposób zamocowania i ułożenia ładunku (położenie środka ciężkości),

– waga wózka widłowego ,

– masa przewożonego ładunku i wysokość, na jaką ma zostać uniesiony,

– moc silnika pojazdu,

– zawieszenie osi, resorów,

– technika jazdy operatora i jego indywidualne umiejętności.

Producenci wózków widłowych wprowadzają różne zabezpieczenia mające na celu zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom związanym z utratą stabilności pojazdu. Wśród nich warto zwrócić uwagę na autorskie rozwiązanie ToyotySystem Aktywnej Stabilności SAS. Umożliwia on kontrolę najważniejszych parametrów pracy wózka, jak np. wysokość, na jaką został uniesiony ładunek. Popularne wśród innych marek wózków widłowych funkcje to m.in. ograniczniki prędkości jazdy czy wykonywania operacji unoszenia i opuszczania ładunku, kontrolki, czujniki oraz systemy zwalniające podczas skręcania wózka. Nie tylko wpływają na bezpieczeństwo, ale także istotnie podnoszą efektywność pracy.

Jak zadbać o stateczność wózka widłowego?

Wybór wózka widłowego wyposażonego w różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania zdecydowanie stanowi duże wsparcie, aczkolwiek aby zachować stabilność pojazdu najwięcej odpowiedzialności leży po stronie operatora. Pomimo, że wózki jezdniowe są objęte regularnymi kontrolami i przeglądami konserwacyjnymi, nie powinno się bagatelizować codziennych, rutynowych oględzin stanu technicznego pojazdu. Wszelkie symptomy, wskazujące o usterce pojazdu powinny być zgłaszane przełożonym i weryfikowane na bieżąco. W wielu sytuacjach to właśnie szybki czas reakcji pozwoli zapobiec poważniejszej awarii wózka widłowego, a także związanych z nią przestojem pracy. Kolejną ważną zasadą, którą kierowca musi bezwzględnie przestrzegać to użytkowanie wózka widłowego zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi producenta. Wszelkie niezgodności, takie jak np. transport ładunków o wyższej wadze niż dopuszczalny maksymalny udźwig wózka widłowego mogą prowadzić do przeciążenia pojazdu lub uszkodzenia poszczególnych jego mechanizmów.

Przyczyny utraty stateczności wózka widłowego

Istnieje wiele zagrożeń, które mogą spowodować chwiejność lub przewrócenie się wózka widłowego. Należą do nich:

– przeciążenie wózka widłowego,

– niestabilne podłoże po jakiej porusza się pojazd,

– wykorzystywanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem,

– zbyt gwałtowne wykonywanie manewrów,

– wykonywanie kilku czynności naraz, np. jazda i podnoszenie ładunku,

– kolizja z przeszkodą na drodze,

– nierównomierne rozłożenie ciężaru na widłach,

– samodzielne ingerencje i udoskonalenia sprzętu przez osoby nie posiadające uprawnień do ich wykonywania,

– nieusunięte usterki sprzętu,

– warunki atmosferyczne – jak silny wiatr, deszcz czy śnieg – w przypadku pracy na zewnątrz,

– nadmierna prędkość, zwłaszcza przy wykonywaniu manewrów czy pokonywaniu przeszkód na drodze,

– zbyt niskie ciśnienie w oponach.

Co robić w przypadku utraty stateczności wózka widłowego?

Utrata stateczności wózka widłowego to poważne zagrożenia dla zdrowia i życia operatora kierującego pojazdem, jak i innych pracowników znajdujących się w pobliżu. Kiedy jednak dojdzie już do takiej sytuacji należy starać się zachować zimną krew. Absolutnie zabronione jest opuszanie pojazdu. Operator powinien pozostać na siedzeniu mocno trzymając kierownicę obiema rękami.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższych informacji pojęcie stateczności wózka widłowego ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem prac związanych z magazynowaniem i transportem bliskim. Zakłócenia stabilności pojazdu mogą wystąpić zarówno w trakcie jazdy, jak i podczas podnoszenia i opuszczania ładunku. Dlatego nie powinno tolerować się żadnych nieprawidłowości związanych ze złym technicznym pojazdu czy nieodpowiednim jego użytkowaniem.