Wózki widłowe to w dzisiejszych czasach jeden z podstawowych środków transportu w magazynie. Każdy taki pojazd, aby mógł być używany, musi zostać zarejestrowany. W Polsce każdy wózek widłowy musi zostać dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego lub inną właściwą jednostkę. Obowiązkowe jest też prowadzenie dokumentacji tych urządzeń i regularne przeglądy. Jak przebiega proces rejestracji wózka widłowego?

Kiedy rejestracja wózka widłowego jest obowiązkowa?

Wózek widłowy z definicji jest to pojazd napędzany silnikiem spalinowym, elektrycznym lub zasilany gazem. Jest to tak zwany pojazd transportu bliskiego, dlatego też podlega nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Obowiązkiem jest więc zgłoszenie jego zakupu oraz rejestracja. Korzystanie z wózka, który nie został dopuszczony  do eksploatacji przez UDT jest niezgodne z prawem. Aby zarejestrować wózek i otrzymać zgodę na jego eksploatację należy złożyć pisemny wniosek w oddziale UDT. 

Jak wygląda rejestracja wózka widłowego?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego wniosku. Powinny znaleźć się w nim takie informacje, jak:

 • dane osoby rejestrującej pojazd,
 • specyfikacja techniczna wózka,
 • instrukcja obsługi,
 • dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej,
 • certyfikat pochodzenia pojazdu,
 • schemat układów i kopia ostatniego protokołu, jeśli istnieje. 

Po złożeniu kompletu dokumentów wózek musi przejść jeszcze szczegółowe badanie techniczne. Na jego podstawie wydawana jest następnie decyzja o dopuszczeniu do eksploatacji.

Badanie techniczne wózka widłowego

Zanim upoważniony urząd wyda decyzję o zezwoleniu na eksploatacje wózka widłowego, konieczne jest przeprowadzenie dokładnego badania technicznego. W ramach badania wózek zostaje poddany kontroli. Kontrolowany jest stan techniczny pojazdu oraz zgodność z informacjami wprowadzonymi w dokumentacji. A jeśli wózek był już w eksploatacji, przechodzi testy obciążeniowe, które sprawdzają jego bezpieczeństwo i sprawność. Standardowy przegląd obejmuje:

 • zużycie opon,
 • stan techniczny wideł wózka,
 • stan techniczny cięgien nośnych, 
 • stan techniczny hamulców,
 • stan techniczny układu kierowniczego,
 • stan techniczny układu hydraulicznego,
 • stan oświetlenia, 
 • oznakowanie wózka,
 • sprawność sygnału dźwiękowego,
 • stan techniczny dodatkowych urządzeń zabezpieczających.

Na podstawie wyniku badania technicznego i pozytywnej decyzji zostaje założona księga rewizyjna. Księga rewizyjna to dokument, który zawiera informacje na temat konkretnego wózka widłowego wraz z jego numerem identyfikacyjnym, terminem badań oraz decyzją zezwalającą na eksploatację. 

Rejestracja wózka widłowego jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który wykorzystuje w swojej firmie tego typu pojazdy. Korzystanie ze sprzętu niedopuszczonego do użytku grozi nie tylko karami finansowymi, ale przede wszystkim niebezpieczeństwem w miejscu pracy. Dlatego tak ważne są również późniejsze regularne przeglądy techniczne, potwierdzające zdolność wózka do pracy.