Wózki widłowe stosowane szeroko na wszelkiego rodzaju magazynach bądź halach produkcyjnychy, służą do przewożenia, układania bądź składowania ładunków o sporych ciężarach. Fachowa nazwa wózka widłowego stosowana przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to wózek jezdniowy podnośnikowy. Każdy pojazd posiada określony przez producenta maksymalny tonaż ładunku, którego operator nie powinien przekraczać. Grozi go uszkodzeniem maszyny. Wyróżniamy wózki o tonażach małych np. 1,5 tony, jak i również wielkie maszyny, które potrafią podnieść ładunek nawet 15 ton. Jakie jednak wyróżnia się kategorie wózków widłowych? Podpowiadamy.

Kategorie wózków widłowych

Wyróżniamy kilka kategorii wózków widłowych, a każda z nich ma inną specyfikację oraz służy do innego rodzaju prac, nie tylko na magazynie. Między innymi wyróżniamy takie wózki jak:

Wózek widłowy czołowy

Najpopularniejszym oraz najczęściej stosowanym typem wózka jest wózek czołowy. Wózki jezdniowe czołowe posiadają tak zwaną przeciwwagę, która z reguły jest też baterią danego urządzenia (wózki z napędem elektrycznym). Działanie wózka czołowego jest proste. Waga podnoszonego ładunku jest równoważona przez przeciwwagę wózka, stąd nie powinno się podnosić ciężarów większych niż przewiduje producent.

Wózek widłowy boczny

Wózek jezdniowy boczny najlepiej sprawdzi się na magazynach wysokiego składowania oraz wąskich przestrzeniach magazynowych ze względu na swoją konstrukcję, oraz zwrotność. Widły wózka są bowiem zamontowane prostopadle do pozycji operatora, a odpowiednia przeciwwaga zapewnia wysoką stabilność pracy. Wyróżniamy wózki boczne jednostronne i dwustronne.

Wózek widłowy bramowy

Kolejną kategorią wózków widłowych jest wózek bramowy. Jak sama nazwa wskazuje, jego ramy mają mają kształt bramy, a podnoszony przez nie ładunek jest podwieszany w jej wnętrzu. Wózki tego typu służą między innymi do precyzyjnego oraz bezpiecznego przenoszenia kontenerów.

Wózek widłowy specjalizowany

Wózek specjalizowany to nic innego, jak wózek ze zmiennym wysięgiem. Zapewnia bezpieczny transport towarów w trudnych warunkach terenowych. Wózek specjalizowany posiada specjalne ramię, które może bez problemu manewrować w pionie oraz w poziomie, co pozwoli na precyzyjne ulokowanie danego ładunku w miejsce docelowe. Takie wózki wykorzystywane są najczęściej na placach budowy oraz w wielkich gospodarstwach rolnych.

Kategorie uprawnień na wózki widłowe

Urząd Dozoru Technicznego wyróżnia trzy kategorie uprawnień na wózki widłowe. Każdą z kategorii sygnuje się odpowiednim symbolem oraz każda wydawana jest osobnym pozwoleniem. Wyróżniamy więc takie kategorie jak:

  • III WJO
  • II WJO
  • I WJO

z czego hierarchicznie I WJO jest najwyższą kategorią uprawnień na wózki widłowe, II WJO pośrednią zaś III WJO najniższą.

I WJO uprawnia przyszłego operatora do korzystania z wszystkich rodzajów wózków widłowym, włączając wózki specjalizowane. II WJO jest najczęściej wydawanym pozwoleniem, które uprawnia do poruszania się wszystkimi wózkami jezdniowymi z wyłączeniem wózków specjalizowanych. III WJO zaś uprawnia nas tylko do prowadzenia wózków jezdniowych prowadzonych oraz zdalnie sterowanych.