Wózek widłowy to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w wielu przedsiębiorstwach. Użytkowanie tego urządzenia wymaga prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i postępowania zgodnego z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Czym jest dziennik codziennej eksploatacji wózka widłowego?

Książka eksploatacji wózka widłowego – regulacje prawne

Aby wybrany wózek widłowy został dopuszczony do użytku, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej dokumentacji, której wydawaniem zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego. Książka eksploatacji wózka widłowego służy do dokumentowania nieprawidłowości, które zauważy operator podczas analizowania stanu technicznego pojazdu. 

Książka eksploatacji wózka widłowego – co zawiera i jakie informacje należy uwzględniać podczas jej uzupełniania?

 • Czas, w którym pojazd był wykorzystywany (daty i godziny);
 • liczba przepracowanych godzin;
 • dane personalne pracownika;
 • ocena sprawności poszczególnych elementów;
 • szczegółowo opisane usterki, które miały miejsce podczas danego dnia pracy. 

Warto pamiętać o tym, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, powinny one zostać zgłoszone do serwisu. Książka eksploatacji wózka widłowego powinna być regularnie uzupełniania – za brak wymaganych informacji mogą zostać nałożone kary pieniężne.

Dziennik eksploatacji wózka widłowego, a dziennik konserwacji – czym się różnią?

We wszystkich przedsiębiorstwach użytkujących ten pojazd, powinna znaleźć się książka codziennej eksploatacji wózka widłowego, pdf dostępny na różnych stronach internetowych może być dobrym źródłem informacji dotyczących prawidłowego uzupełniania dokumentacji. Często  książka wózka widłowego jest mylona z dziennikiem konserwacji wózka widłowego. Warto wiedzieć, że są to dwa, zupełnie różne dokumenty.

Książka obsługi wózka widłowego zawiera informacje dotyczące codziennej eksploatacji, uzupełniane przez operatora pojazdu. W dzienniku konserwacji z kolei umieszcza się opisy przeglądów i dokonywanych napraw. Urząd Dozoru Technicznego wymaga, aby dziennik ten był przypisany do jednego wózka. Dokument jest więc unikatowy i nie należy wpisywać do niego przeglądów różnych maszyn.

Dziennik konserwacji jest regularnie kontrolowany. Zawarte w nim informacje są sprawdzane co roku, podczas regularnych przeglądów. Podobnie jak w przypadku braku regularnie uzupełnianego dziennika eksploatacji, również w tym przypadku mogą zostać nałożone opłaty. 

Obsługa codzienna wózka widłowego – wymagana dokumentacja

Obsługa codzienna wózka widłowego wymaga regularnego prowadzenia dokumentacji. Jakie formalności muszą być dopełniane przez przedsiębiorcy, który w swojej firmie wykorzystuje wózki widłowe? Oczywiście, niezbędna jest wyżej wspomniana książka codziennej eksploatacji wózka, pdf umożliwia przeanalizowanie wzoru, który wskazuje jakie informacje powinny być zapisywane w tym dokumencie. 

Ważnym elementem jest dokumentacja techniczno-ruchowa, w skrócie DTR. Jest ona dość obszerna i znajdują się w niej praktycznie wszystkie, ważne informacje dotyczące funkcjonowania wózka widłowego. Unia Europejska wymaga, aby DTR posiadał każdy pojazd dopuszczony do użytku na jej terytorium. 

Co zawiera DTR?

 • podstawowe parametry techniczne;
 • wykaz wyposażenia, które posiada wózek;
 • zasady BHP dotyczące korzystania z maszyny;
 • schemat ważnych układów wpływających na prawidłowe funkcjonowanie;
 • instrukcję dotyczącą konserwacji;
 • zasady obsługi wózka.

Warto pamiętać o dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z brakiem dokumentacji. Każdy przedsiębiorca powinien też zadbać o to, żeby pracownicy zapoznali się z tym, jak powinna być prowadzona książka eksploatacji wózka widłowego, pdf prezentujący wzór może umożliwić przeszkolenie operatorów

Wózek widłowy to sprzęt niezbędny m.in w marketach, na halach magazynowy i na budowach. Po zakupie należy zorientować się w jaki sposób uzyskać pozwolenia i wszelkie niezbędne dokumenty, które wydaje Urząd Dozoru Technicznego.